ČIŠĆENJE UREDA I POSLOVNIH PROSTORA

Svaki prostor zahtijeva različit pristup, ovisno o površini i sadržaju samog prostora

Usluga čišćenja poslovnih prostora uključuje:
- Brisanje prašine sa radnih površina i namještaja
- Usisavanje i pranje svih podova
- Pranje staklenih površina (prozora)
- Čišćenje sanitarnog čvora
- Uklanjanje otpada